CDA Maashorst

#Blijf bij de kern!

“Samen bouwen we CDA-Maashorst”

Het is voor mij een eer om namens de leden het CDA-gedachtengoed te borgen in onze gemeente met de nieuwe en ervaren bestuursleden uit de diverse kernen. Dit willen wij bereiken door enerzijds te luisteren en verbinding te gaan zoeken met de leden, maar anderzijds ook door de verbinding te houden met de raadsleden en wethouder. Voortgangsgesprekken met fractie en wethouder waarin doelen, afspraken, ontwikkelpunten en ambities worden besproken, komen op de planning. Een goede samenwerking tussen partijbestuur en fractie/wethouder maakt ons sterk. Ook de zichtbaarheid van het CDA verdient nog aandacht want wij zijn nog te bescheiden hierin. Willen wij verjongen en groeien, dienen we nu te investeren in verbinding en zichtbaarheid, en met name naar jongeren. Met de bestuursleden Mirjam de Groot, Ellen van de Boogaard, Koen Andringa, Maarten Bongaerts, Ruud de Louw en ikzelf als voorzitter, gaan wij samen het CDA-Maashorst de komende jaren inkleuren. Het bestuursakkoord “Samen bouwen we Maashorst”, is ook van toepassing op onze partij: “Samen bouwen we CDA-Maashorst”.

 

Groet,

Willem van Cuijk

Voorzitter CDA Maashorst

  • Volg ons via Social Media

Jij bepaalt waar wij over meedenken!

Elke week hebben we met de fractie overleg en jij bepaalt ons eerste agendapunt.

Nieuws

Nieuwsbrief CDA Maashorst oktober 2023

Beste leden van het CDA Maashorst. Met gepaste trots en dankbaarheid hebben wij afgelopen week op de ALV afscheid genomen van onze fractievoorzitter Maurits van den Bosch uit Uden. Hij is de laatste 5 jaar voorman en het gezicht geweest van ons CDA, eerst Uden en later Maashorst. Maurits had talent voor het politieke werk…

Lees meer about Nieuwsbrief CDA Maashorst oktober 2023

VACATURE BURGERRAADSLID

Doe jij ook mee? En we gaan samen met jou aan de slag! CDA Maashorst is een lokale partij die zich samen met de inwoners inzet voor onze kernen en de gemeente. Wij gaan voor een gemeente die inzet op gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, verbondenheid en samenwerking. Daarvoor zetten we ons in de gemeenteraad in met…

Lees meer about VACATURE BURGERRAADSLID

Jürgen Minten nieuwe fractievoorzitter CDA Maashorst

Jürgen Minten heeft per 28 september vertrekkend raadslid Maurits van den Bosch opgevolgd als fractievoorzitter van CDA Maashorst. In verband met het vertrek van Maurits van den Bosch uit de gemeenteraad van Maashorst, neemt Jürgen Minten uit Odiliapeel voor de resterende raadsperiode de functie van fractievoorzitter op zich. De fractie heeft unaniem ingestemd met zijn…

Lees meer about Jürgen Minten nieuwe fractievoorzitter CDA Maashorst

Nodig ons uit!

Loop je met je buurt of vereniging tegen zaken aan die betrekking hebben op de gemeente? Wij komen graag een keer langs.

Bestuursakkoord Gemeente Maashorst

De plannen voor de nieuwe gemeente Maashorst kunnen rekenen op brede politieke steun
In de eerste raadsvergadering op 3 januari van dit jaar heeft de nieuw gevormde coalitie van de gemeente Maashorst – bestaande uit Jong Maashorst, CDA Maashorst, Maashorst Vooruit en Voor de Dorpen – de gemeenteraad een concept-bestuursakkoord ‘op hoofdlijnen’ gepresenteerd. In de toelichting hierop is aangegeven dat de circa 70% overlap van alle verkiezingsprogramma’s de basis vormt voor dit akkoord. Daarnaast is het aangevuld met verschillende punten uit de verkiezingsprogramma’s van alle partijen.

De coalitie van Jong Maashorst, CDA Maashorst, Maashorst Vooruit en Voor de Dorpen nodigde de overige zeven partijen in de raad nadrukkelijk uit om te reageren op hun plannen voor de komende vier jaar. Alle partijen hebben dat gedaan met uitzondering van Forum voor Democratie die niks van zich heeft laten horen. Op basis hiervan heeft de coalitie het bestuursakkoord aangepast. Deze aanpassingen zijn in de raadsvergadering van 20 januari besproken. De plannen voor de nieuwe gemeente Maashorst kunnen rekenen op brede politieke steun. Lees hier het Bestuursakkoord

CDA Duimtrofee

Ken jij inwoners die zich met hart en ziel inzetten voor medebewoners en die een compliment verdienen? Geef dan dan op voor de CDA Duimtrofee.

Jouw kwaliteiten inzetten voor de samenleving?

Wil je ook graag een bijdrage leveren aan de samenleving? En spreekt CDA Maashorst jou aan? Dan komen we graag in contact met jou.

Bij CDA Maashorst kan je op diverse wijzen een bijdrage leveren. We hebben personen die inhoudelijk meedenken, maar ook mensen die onze partij helpen met hand-en-spandiensten. We verwelkomen je graag in ons gezellige team.

Interesse? Geef je dan op met bijgaand formulier.