CDA Maashorst

#Blijf bij de kern!

Blijf bij de kern

De verkiezingen in de nieuwe gemeente Maashorst, 22,23,24 november jl. hebben voor het CDA een prima resultaat opgeleverd. De verwachtingen waren, gezien de ontwikkelingen bij het landelijke en provinciale CDA, niet hoog gespannen. Maar door een enorme inzet van vele CDA-ers, zeker de top 12 kandidaten en een wervende campagne, behaalden wij 2842 stemmen en 5 raadszetels, genoeg voor een  stevige tweede plaats achter de winnaar Jong Maashorst. Zonder anderen tekort te doen wil ik vooral Maurits van de Bosch, onze aanvoerder , en Mirjam de Groot als trekker van het campagneteam van harte feliciteren maar zeker ook complimenteren met de wijze waarop zijn hun werk gedaan hebben.

Ik ben als voorzitter trots op het resultaat maar nog trotser op  de enthousiaste club CDA-ers die met hun enorme positieve inzet ervoor gezorgd hebben dat het CDA in Maashorst ook in de komende periode echt mee telt. Maar ook is het geweldig om te zien dat al onze 50 kandidaten stemmen hebben behaald, waarvan er zelfs zes voldoende om met voorkeurstemmen in de raad te kunnen komen. Enkele dorpen steken er met kop en schouders boven uit: In Odiliapeel behaalden we 63,9 %, in Volkel 37,3% en in Zeeland 19,7% van de hier uitgebrachte stemmen.  Echter gezien het totaal aantal behaalde stemmen mogen wij 5 raadsleden leveren. Een prachtig resultaat.

En nu ?

Jong Maashorst heeft als grootste partij een onafhankelijke informateur aangezocht: burgemeester van Asseldonk uit Grave. Deze gaat, na een duidingsgeprek met alle partijen, in het weekend van Sinterklaas met alle partijen afzonderlijk rond de tafel. Op 8 december presenteert hij zijn bevindingen en zal er bekeken worden met welke partijen een coalitie mogelijk is. Voor het CDA is de inhoud van een toekomstig akkoord leidend en we mogen verwachten dat we met ons programma en onze inzet, de voorbije 4 jaar, ons werk in een nieuwe coalitie voort kunnen zetten. Wij zullen U natuurlijk op de hoogte houden van de voortgang. U zult begrijpen dat we dat in deze tijd niet fysiek doch digitaal zullen moeten doen. In het voorjaar hopen we dat we weer een Algemene ledenvergadering ( ALV)kunnen houden om met U deze boeiende periode te kunnen bespreken.

Natuurlijk mag hier een felicitatie naar ons lid Paul Rupp niet ontbreken. Hij is weliswaar niet tot raadslid gekozen ( knipoog!) maar beter nog, hij wordt de waarnemend burgemeester van onze gemeente. Paul : van harte….

Wordt vervolgd

Driek van de Vondervoort
Waarnemend voorzitter CDA Maashorst

  • Volg ons via Social Media

Jij bepaalt waar wij over meedenken!

Elke week hebben we met de fractie overleg en jij bepaalt ons eerste agendapunt.

Nieuws

Duidingsavond inbreng CDA

Met ontzettend veel plezier kijk ik terug op een prachtige campagne. En wat hebben we een mooi resultaat bereikt. We waren al tweede partij in Uden en u ook in de nieuwe gemeente Maashorst. 5 zetels in het ‘verkiezingsgeweld’ met 13 deelnemende partijen is een resultaat om trots op te zijn. En vooral ben ik…

Themamiddag ouderenbeleid 6 november, in aanwezigheid van Kamerlid Inge van Dijk

“Ouderenbeleid in Uden is om te huilen!”
Met deze noodkreet riepen twee Udense inwoners, Cees van Iersel en Jan van de Ven de gemeente onlangs op om direct aan de slag te gaan met concreet en doortastend ouderenbeleid. 

MFA in Uden-Zuid

“Uden-Zuid verdient een eigen MFA. Daar ga ik me als bewoner persoonlijk voor inzetten.” Uden-Zuid is met meer dan 5000 inwoners uitgegroeid tot een belangrijk en onlosmakelijk deel van onze gemeente. De wijk kent zoals veel kernen in de nieuwe gemeente Maashorst een grote diversiteit aan inwoners. Een MFA of dorpshuis vormt een verbindende schakel…

Nodig ons uit!

Loop je met je buurt of vereniging tegen zaken aan die betrekking hebben op de gemeente? Wij komen graag een keer langs.

Bestuursakkoord Gemeente Maashorst

De plannen voor de nieuwe gemeente Maashorst kunnen rekenen op brede politieke steun
In de eerste raadsvergadering op 3 januari van dit jaar heeft de nieuw gevormde coalitie van de gemeente Maashorst – bestaande uit Jong Maashorst, CDA Maashorst, Maashorst Vooruit en Voor de Dorpen – de gemeenteraad een concept-bestuursakkoord ‘op hoofdlijnen’ gepresenteerd. In de toelichting hierop is aangegeven dat de circa 70% overlap van alle verkiezingsprogramma’s de basis vormt voor dit akkoord. Daarnaast is het aangevuld met verschillende punten uit de verkiezingsprogramma’s van alle partijen.

De coalitie van Jong Maashorst, CDA Maashorst, Maashorst Vooruit en Voor de Dorpen nodigde de overige zeven partijen in de raad nadrukkelijk uit om te reageren op hun plannen voor de komende vier jaar. Alle partijen hebben dat gedaan met uitzondering van Forum voor Democratie die niks van zich heeft laten horen. Op basis hiervan heeft de coalitie het bestuursakkoord aangepast. Deze aanpassingen zijn in de raadsvergadering van 20 januari besproken. De plannen voor de nieuwe gemeente Maashorst kunnen rekenen op brede politieke steun. Lees hier het Bestuursakkoord

CDA Duimtrofee

Ken jij inwoners die zich met hart en ziel inzetten voor medebewoners en die een compliment verdienen? Geef dan dan op voor de CDA Duimtrofee.

Jouw kwaliteiten inzetten voor de samenleving?

Wil je ook graag een bijdrage leveren aan de samenleving? En spreekt CDA Maashorst jou aan? Dan komen we graag in contact met jou.

Bij CDA Maashorst kan je op diverse wijzen een bijdrage leveren. We hebben personen die inhoudelijk meedenken, maar ook mensen die onze partij helpen met hand-en-spandiensten. We verwelkomen je graag in ons gezellige team.

Interesse? Geef je dan op met bijgaand formulier.