CDA Maashorst

#Blijf bij de kern!

“Samen bouwen we CDA-Maashorst”

Het is voor mij een eer om namens de leden het CDA-gedachtengoed te borgen in onze gemeente met de nieuwe en ervaren bestuursleden uit de diverse kernen. Dit willen wij bereiken door enerzijds te luisteren en verbinding te gaan zoeken met de leden, maar anderzijds ook door de verbinding te houden met de raadsleden en wethouder. Voortgangsgesprekken met fractie en wethouder waarin doelen, afspraken, ontwikkelpunten en ambities worden besproken, komen op de planning. Een goede samenwerking tussen partijbestuur en fractie/wethouder maakt ons sterk. Ook de zichtbaarheid van het CDA verdient nog aandacht want wij zijn nog te bescheiden hierin. Willen wij verjongen en groeien, dienen we nu te investeren in verbinding en zichtbaarheid, en met name naar jongeren. Met de bestuursleden Mirjam de Groot, Ellen van de Boogaard, Koen Andringa, Maarten Bongaerts, Ruud de Louw en ikzelf als voorzitter, gaan wij samen het CDA-Maashorst de komende jaren inkleuren. Het bestuursakkoord “Samen bouwen we Maashorst”, is ook van toepassing op onze partij: “Samen bouwen we CDA-Maashorst”.

 

Groet,

Willem van Cuijk

Voorzitter CDA Maashorst

  • Volg ons via Social Media

Jij bepaalt waar wij over meedenken!

Elke week hebben we met de fractie overleg en jij bepaalt ons eerste agendapunt.

Nieuws

Het is tijd voor verenigingsbeleid!

Graag nodigen we alle verenigingen binnen de Gemeente Maashorst uit om met ons mee te denken! 13 juni 2023, 19.30 uur inSportpark De SmelenOudedijk 30a, 5409 AC Odiliapeel Het programma voor deze avond staat online.  Klik hier om het programma te lezen. Reageren? Mail naar info@cdamaashorst.nl

Lees meer

In gesprek met Tweede Kamerlid Inge van Dijk

Zonder verenigingen rolt de bal niet en kleurt het het land op Koningsdag niet oranje. Maar verenigingen staan onder druk. Taken en regels stapelen zich op en er zijn steeds minder vrijwilligers. Dat moet en kan anders. Het is tijd voor verenigingsbeleid. Want verenigingen dragen bij aan de leefbaarheid en levendigheid in onze gemeente. Sport…

Lees meer

Nieuwsbrief CDA Maashorst april 2023

Beste leden, In de laatste nieuwsbrief in december keek ik met jullie terug op het jaar 2022. Naast de zorg om de oorlog, de gasrekening en de inflatie stak ik ook een kaarsje aan voor onze zieke burgemeester Paul Rüpp. En bij het schrijven van deze nieuwsbrief, nu 4 maanden later zijn de wereldproblemen niet minder geworden. Het…

Lees meer

Nodig ons uit!

Loop je met je buurt of vereniging tegen zaken aan die betrekking hebben op de gemeente? Wij komen graag een keer langs.

Bestuursakkoord Gemeente Maashorst

De plannen voor de nieuwe gemeente Maashorst kunnen rekenen op brede politieke steun
In de eerste raadsvergadering op 3 januari van dit jaar heeft de nieuw gevormde coalitie van de gemeente Maashorst – bestaande uit Jong Maashorst, CDA Maashorst, Maashorst Vooruit en Voor de Dorpen – de gemeenteraad een concept-bestuursakkoord ‘op hoofdlijnen’ gepresenteerd. In de toelichting hierop is aangegeven dat de circa 70% overlap van alle verkiezingsprogramma’s de basis vormt voor dit akkoord. Daarnaast is het aangevuld met verschillende punten uit de verkiezingsprogramma’s van alle partijen.

De coalitie van Jong Maashorst, CDA Maashorst, Maashorst Vooruit en Voor de Dorpen nodigde de overige zeven partijen in de raad nadrukkelijk uit om te reageren op hun plannen voor de komende vier jaar. Alle partijen hebben dat gedaan met uitzondering van Forum voor Democratie die niks van zich heeft laten horen. Op basis hiervan heeft de coalitie het bestuursakkoord aangepast. Deze aanpassingen zijn in de raadsvergadering van 20 januari besproken. De plannen voor de nieuwe gemeente Maashorst kunnen rekenen op brede politieke steun. Lees hier het Bestuursakkoord

CDA Duimtrofee

Ken jij inwoners die zich met hart en ziel inzetten voor medebewoners en die een compliment verdienen? Geef dan dan op voor de CDA Duimtrofee.

Jouw kwaliteiten inzetten voor de samenleving?

Wil je ook graag een bijdrage leveren aan de samenleving? En spreekt CDA Maashorst jou aan? Dan komen we graag in contact met jou.

Bij CDA Maashorst kan je op diverse wijzen een bijdrage leveren. We hebben personen die inhoudelijk meedenken, maar ook mensen die onze partij helpen met hand-en-spandiensten. We verwelkomen je graag in ons gezellige team.

Interesse? Geef je dan op met bijgaand formulier.