Themamiddag ouderenbeleid 6 november, in aanwezigheid van Kamerlid Inge van Dijk

“Ouderenbeleid in Uden is om te huilen!”
Met deze noodkreet riepen twee Udense inwoners, Cees van Iersel en Jan van de Ven de gemeente onlangs op om direct aan de slag te gaan met concreet en doortastend ouderenbeleid. 
Aanleiding voor het CDA Uden-Landerd om een themamiddag over dit thema te organiseren.

Deze vindt plaats op:
zaterdag 6 november van 14.00 tot 16.00 uur in Ontmoetingscentrum Mellepark , Germenzeel 900 te Uden.

Na een korte inleiding aan de hand van interactief theater een drietal stellingen/vragen gaan de aanwezigen in groepen met elkaar in dialoog. 
De conclusies van deze dialogen zullen mede leiden tot input voor het door het CDA beoogde raadsakkoord 2022-2026 en een initiatiefvoorstel wat het CDA in de nieuwe raad zal indienen.

De middag zal worden bijgewoond door CDA Tweede Kamerlid Inge van Dijk, die de bijeenkomst ook af zal sluiten.

Inwoners van Uden en Landerd zijn van harte uitgenodigd om erbij te zijn. 
In verband met organisatie vriendelijk verzoek tot aanmelding via onderstaand email adres of telefoonnummer:
E- mail:  secretaris@cdaudenlanderd.nl
Telefoon / WhatsApp: 06 – 38 87 05 60

Is vervoer een probleem dan kunt u door het CDA gebracht en gehaald worden, dit graag vermelden bij uw aanmelding.