Algemene beschouwingen 2021 – 2024

Tijdens de raadsvergadering van 12 nov. a.s zal het college de raad de Programmabegroting 2021-2024 ter vaststelling aan aanbieden. Hiermee geeft de raad het college de opdracht binnen de gestelde kaders en budgetten de opgenomen voornemens te realiseren.De Programmabegroting 2021 – 2024 is te raadplegen via https://financien.uden.nl/2021/programmabegroting/ CDA Uden heeft hier haar algemene beschouwingen op…

Lees meer

Veiligheid Loopkantstraat

Tijdens het bezoek van de CDA fractie aan het MC ,23 sept jl, zijn er verschillende onderwerpen aan de orde gekomen. Een van die onderwerpen is de veiligheid van de oversteek op de loopkantstraat ter hoogte van het MC. Het CDA stelt daarom een vraag aan het college hierover bij monde van Peter van Orsouw.…

Lees meer