Grondpolitiek

“Niet alleen de economie en kosten-baten analyses, maar vooral maatschappelijke opgaven bepalen de grondpolitiek. Inwoners vragen om een gemeente die initiatief neemt. De gemeenschap bepaalt het ‘hoe’.” Afgelopen week nam de fractie van het CDA Uden deel aan een avond over grondpolitiek. Een inspirerende en leerzame bijeenkomst waarin de verschillen werden uitgelegd tussen actieve, faciliterende…

Lees meer

Kernenbeleid

Het CDA vindt het belangrijk dat er in de aanloop naar de nieuwe gemeente wordt gewerkt aan maar een gedegen en breed gedragen kernenbeleid. Een kernenbeleid waarin ‘van onderop’ uitgangspunt is en inwoners van de verschillende kernen zoveel mogelijk zeggenschap hebben over hun eigen omgeving. De kracht van de nieuwe gemeente zit in eenheid door…

Lees meer

Schriftelijke vragen Lokale Inclusie Agenda

De CDA Uden fractie heeft het college onlangs vragen gesteld over de Lokale Inclusie Agenda, een verplichting die voortkomt uit de ratificatie van het VN-verdrag handicap. De wens voor inclusiviteit betreft eigenlijk iedereen voor wie het niet vanzelfsprekend is om ‘normaal’ mee te kunnen doen in de maatschappij. Het CDA is van mening dat de…

Lees meer

Woningen voor starters in Volkel

De bouw van de twaalf startertswoningen in de oude bedrijfshal aan de Rudigerstraat in Volkel kan van start. Gemeente Uden heeft afgelopen week officieel vergunning verleend. De initiatiefnemers verwachten dat het nieuwe complex in de zomer volgend jaar kan worden opgeleverd. Wethouder Franko van Lankvelt is blij dat de formele voorbereiding nu ook in orde…

Lees meer

Christa van de Langenberg trekt zich terug uit de fractie van het CDA Uden

Christa maakte het afgelopen jaar als volledig lid deel uit van onze fractie. Christa heeft daarbij laten zien over heel veel kwaliteiten te beschikken. Ze heeft deze ook ingezet in haar rol als fractieondersteuner en burgerraadslid en daarmee een bijdrage geleverd aan ons succes. De afgelopen tijd constateerden we als team echter dat de wederzijdse…

Lees meer