Agenda

Agenda CDA Maashorst

Fractievergadering:

Tijdens de wekelijkse fractievergadering bepalen de fractieleden van het CDA gezamenlijk standpunten over de onderwerpen die aan de orde komen in commissie- en raadsvergaderingen. Het is ook mogelijk om een onderwerp over een bepaald onderwerp op onze agenda te zetten. Want ons eerste agendapunt bepaal jij!

Wil je graag een onderwerp onder de aandacht brengen? Klik dan op onderstaande button en vul het formulier in. We nodigen jou dan uit om de bespreking van dat onderwerp bij te wonen. Indien gewenst is het ook mogelijk om je onderwerp mondeling toe te lichten.

Commissievergadering gemeente Maashorst:

Een commissievergadering in gemeente Maashorst een overleg met de fracties van alle politieke partijen van gemeente Maashorst. Deze vergaderingen zijn een voorbereiding voor de raadsvergadering. Er is gelegenheid om (soms tot op detailniveau) vragen te stellen aan de wethouders en met de overige fracties de voorstellen goed te bediscussiëren.

Zijn alle fracties het eens met een voorstel dan kan dit als hamerstuk naar de raadsvergadering. Moet er nog verder over nagedacht worden of is nadere toelichting van het college gewenst, dan kan een fractie een voorbehoud maken en gaat het voorstel als bespreekstuk naar de raadsvergadering.

Deze vergaderingen zijn openbaar. Inwoners van de gemeente mogen inspreken bij onderwerpen die op de agenda staan. Als je daarvoor interesse hebt, neem dan contact op met de Griffie.

Raadsvergaderingen gemeente Maashorst:

In de raadsvergadering wordt het debat aangegaan met de andere raadsleden van de diverse partijen. Dit debat bestaat per onderwerp uit twee termijnen. Hamerstukken worden niet verder bediscussieerd in de raadsvergadering en direct besloten (afgehamerd) , bespreekstukken worden als volgt behandeld:

In de eerste termijn stelt het raadslid vragen en maakt hij/zij het fractiestandpunt beargumenteerd duidelijk.

In de tweede termijn wordt geprobeerd de argumenten van de anderen te weerleggen en duidelijk te maken waar de verschillen liggen. Overtuigen mag maar is geen doel op zich.

In de vergadering wordt altijd via de voorzitter gesproken. Men spreekt elkaar nooit rechtstreeks of bij de naam aan. Gebruikelijk is het benoemen van de partij in plaats van de persoon. Bij deze vergaderingen kan er door de inwoners niet worden ingesproken.

Overzicht vergaderingen:

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune. Bij de betreffende vergadering staat of en hoe u de vergadering online kunt volgen.