Algemene beschouwingen 2021 – 2024

Tijdens de raadsvergadering van 12 nov. a.s zal het college de raad de Programmabegroting 2021-2024 ter vaststelling aan aanbieden. Hiermee geeft de raad het college de opdracht binnen de gestelde kaders en budgetten de opgenomen voornemens te realiseren.De Programmabegroting 2021 – 2024 is te raadplegen via https://financien.uden.nl/2021/programmabegroting/

CDA Uden heeft hier haar algemene beschouwingen op gegeven.

Hieronder de persversie:

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt! We zien uit naar de nieuwe gemeente, maar hebben ook nu een hoop te doen. Daarbij moeten we lef, visie en daadkracht tonen! Spaarzaam is goed en investeren is noodzaak.

Onze oproepen aan het College van B&W:

  1. Toekomstbestendig centrum? NU strategisch investeren!
  2. Praat niet alleen over jongeren, maar vooral met jongeren.
  3. Visies zijn goed, concrete plannen nog beter!
  4. Vergunningen? Sneller, beter en inwonersgerichter communiceren!
  5. Jeugdhulp: kijk naar wie wat écht nodig heeft!
  6. Klimaatmaatregelen: dicht bij huis, betaalbaar en haalbaar!
  7. Verkeer en vervoer  = veilig en bereikbaar!

‘No guts, no glory!’

Voor de algemene beschouwingen klik op onderstaande link.

https://www.cdamaashorst.nl/wp-content/uploads/2021/01/CDA-Algemene-Beschouwingen-20206708486466718575538.pdf