Algemene Ledenvergadering Afdeling CDA Uden

Woensdag 16 september vindt de ALV CDA Uden plaats.

Aanvang 19.30 uur

Heische Tip, Straatsven 4, Zeeland

Agenda

  1. Opening door de voorzitter van de afdeling CDA Uden.
  2. Jaarcijfers per 31-12-2019 en de slotbalans per 15-9-2020 worden ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd. (Penningmeester).
  3. Presenteren van de openingsbalans per fusiedatum (Penningmeester).
  4. Toelichting aan leden op het overgang protocol en oprichting van de afdeling CDA Uden CDA Landerd.
  5. Besluit tot opheffen van de afdeling CDA Uden en oprichting afdeling CDA Uden-Landerd (Stemming).
  6. Korte toespraak door de wethouder Franko van Lankvelt en de fractievoorzitter Maurits van den Bosch.
  7. Afscheidswoord door de voorzitter Mirjam de Groot.