Help jij mee?

Beste Leden, Het wordt weer spannend bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten! Help jij mee om te zorgen dat ons goede verkiezingsprogramma onder de aandacht komt en dat onze kiezers ook de moeite nemen om te gaan stemmen? Je kunt op verschillende manieren bijdragen, we zijn al heel blij met een uurtje van je…

Lees meer

SCHRIFTELIJKE VRAAG ‘Energie opwek op defensieterreinen(OER)’

Namens het CDA Maashorst heeft Jürgen Minten vragen gesteld over het programma Opwekken Energie Rijksvastgoed (OER). In het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) verkennen we waar en hoe we met steun van de omgeving grootschalig energie kunnen opwekken op Rijksgronden. Het programma treft de voorbereidingen voor daadwerkelijke realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars. Doel van programma…

Lees meer

Opvang asielzoekers Oventje

Afgelopen week werd bekend dat er een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd op een deel van het Festilent terrein in ’t Oventje. In de dagen erna zijn veel reacties gekomen van omwonenden en andere inwoners van onze gemeente. Deze reacties waren divers. Van boos, tot geschrokken en bezorgd. Onzekerheid, maar ook open en verwelkomend.…

Lees meer

Rondvraag van CDA over leerlingenvervoer

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief ‘Personeelstekort in het leerlingenvervoer’ en de naderende aanbesteding heeft Noa de Groot namens de CDA fractie de volgende vragen aan het college gesteld tijdens het rondvraag moment in de raadsvergadering van donderdagavond 2 juni. Vragen: 1. Herkent en onderschrijft de portefeuillehouder de urgentie van een oplossing juist voor deze doelgroep?…

Lees meer

SCHRIFTELIJKE VRAAG ‘Kermis in de dorpen’

‘De betaalbaarheid van de kermis moet ook in relatie worden gezien tot aantrekkelijkheid van de gemeente Maashorst in het algemeen en kleine kernen in het bijzonder’ volgens Maurits van den Bosch Daarom heeft CDA Maashorst de volgende vragen gesteld aan het college: 1. Welke afspraken bestaan op dit moment met betrekking tot standplaats- en andere…

Lees meer

Op woensdag 18 mei is onze algemene ledenvergadering weer gehouden en een nieuw bestuur gekozen “Samen bouwen we CDA-Maashorst”

Beste leden van het CDA Maashorst. Op woensdag 18 mei is onze algemene ledenvergadering weer gehouden waar wij gelukkig weer zonder Corona beperkingen bij elkaar konden komen. Met de gezamenlijke leden uit de zes kernen is er teruggeblikt op de verkiezingen, de coalitievorming en het resultaat dat is behaald.  Vanuit ieder zijn of haar invalshoek hebben…

Lees meer

Duidingsavond inbreng CDA

Met ontzettend veel plezier kijk ik terug op een prachtige campagne. En wat hebben we een mooi resultaat bereikt. We waren al tweede partij in Uden en u ook in de nieuwe gemeente Maashorst. 5 zetels in het ‘verkiezingsgeweld’ met 13 deelnemende partijen is een resultaat om trots op te zijn. En vooral ben ik…

Lees meer

MFA in Uden-Zuid

“Uden-Zuid verdient een eigen MFA. Daar ga ik me als bewoner persoonlijk voor inzetten.” Uden-Zuid is met meer dan 5000 inwoners uitgegroeid tot een belangrijk en onlosmakelijk deel van onze gemeente. De wijk kent zoals veel kernen in de nieuwe gemeente Maashorst een grote diversiteit aan inwoners. Een MFA of dorpshuis vormt een verbindende schakel…

Lees meer