Regionale Energietransitie vastgesteld

Op 17 juni heeft de gemeenteraad van Uden het definitieve bod RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) goedgekeurd evenals het zogenoemde beleidskader zon en wind. De RES 1.0 is een strategie waarmee richting wordt gegeven aan de wijze waarop in de regio Noord-Oost Brabant de energievraag op een duurzame manier ingevuld kan worden. Er is veel…

Lees meer

CDA blij voor V&K, met nieuwe locatie in Mellepark.

V&K tekende onlangs met trots en veel plezier de huurovereenkomst voor hun sportaccommodatie in het prachtige nieuwe Ontmoetingsplein Mellepark. Juist als CDA zijn we daar superblij mee en trots op en we gunnen V&K van harte een heel mooie toekomst op deze locatie. Want lange tijd vroeg en vocht turnvereniging V&K voor een goede locatie…

Lees meer

Opinienota Lokale Inclusie

Opinienota Lokale Inclusie ingediend door de fractie van het CDA ter bespreking in de commissie Samenleving & Bestuur van de gemeente Uden Inleiding Een inclusieve gemeente is een stad of dorp waar iedereen kan meedoen, maakt niet uit wat je leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen zijn. Meedoen op de reguliere school, de…

Lees meer

SCHRIFTELIJKE VRAAG Veilige toegankelijkheid Maashorst via Pnemstraat

CDA Uden ontving signalen van burgers over de verkeerssituatie bij de kruising Rondweg – Industrielaan, Pnemstraat en Bosddreef. De signalen gaan over de bereikbaarheid van De Maashorst en in het bijzonder ‘trekkers’ als het Slingerpad, fietsroutes (knooppunten), ontmoetingspunt sporters nabij Naat Piek, Naat Piek en het Speelbos; Dit zijn de signalen die we ontvangen hebben:…

Lees meer

“Buitengebied Uden juicht: aanleg van glasvezel gaat beginnen”…

Dit is de kop van het nieuwsbericht op de site van DTV. En natuurlijk juicht het CDA mee. Want dit bericht is een bekroning op onze inzet van de afgelopen jaren om snel internet in het buitengebied te laten realiseren. Vlak voor het einde van de vorige bestuursperiode in 2018 werd op initiatief van de…

Lees meer

Grondpolitiek

“Niet alleen de economie en kosten-baten analyses, maar vooral maatschappelijke opgaven bepalen de grondpolitiek. Inwoners vragen om een gemeente die initiatief neemt. De gemeenschap bepaalt het ‘hoe’.” Afgelopen week nam de fractie van het CDA Uden deel aan een avond over grondpolitiek. Een inspirerende en leerzame bijeenkomst waarin de verschillen werden uitgelegd tussen actieve, faciliterende…

Lees meer

Kernenbeleid

Het CDA vindt het belangrijk dat er in de aanloop naar de nieuwe gemeente wordt gewerkt aan maar een gedegen en breed gedragen kernenbeleid. Een kernenbeleid waarin ‘van onderop’ uitgangspunt is en inwoners van de verschillende kernen zoveel mogelijk zeggenschap hebben over hun eigen omgeving. De kracht van de nieuwe gemeente zit in eenheid door…

Lees meer

Schriftelijke vragen Lokale Inclusie Agenda

De CDA Uden fractie heeft het college onlangs vragen gesteld over de Lokale Inclusie Agenda, een verplichting die voortkomt uit de ratificatie van het VN-verdrag handicap. De wens voor inclusiviteit betreft eigenlijk iedereen voor wie het niet vanzelfsprekend is om ‘normaal’ mee te kunnen doen in de maatschappij. Het CDA is van mening dat de…

Lees meer

Woningen voor starters in Volkel

De bouw van de twaalf startertswoningen in de oude bedrijfshal aan de Rudigerstraat in Volkel kan van start. Gemeente Uden heeft afgelopen week officieel vergunning verleend. De initiatiefnemers verwachten dat het nieuwe complex in de zomer volgend jaar kan worden opgeleverd. Wethouder Franko van Lankvelt is blij dat de formele voorbereiding nu ook in orde…

Lees meer