Bezoek aan MC Uden

Woensdag 23 sept j.l. brachten we met de CDA fractie een werkbezoek aan MC Uden. Hartelijk ontvangen en gepraat met zowel jongerenwerker als bezoekers. Wat een enthousiaste jongelui! Ze zetten zich met passie in voor de jeugd. Belangenbehartigers, organisatoren en hulpverleners. Bij al die energie kwam voor mij ook een indrukwekkend en zelfs emotioneel moment toen een jonge knul van 12 jaar vertelde hoe waardevol de bezoeken aan MC Uden voor hem zijn. Een zieke moeder, waar hij veel voor zorgt en vooral waar hij zich zorgen over maakt. De situatie thuis zorgt ervoor dat hij zich soms neerslachtig voelt. Even het verstand op nul zetten, de afleiding van het jongerencentrum helpen hem enorm. Zo mooi hoe trots hij ons alles liet zien, ‘gewapend’ met sleutelbos en steeds een brede lach.

Voorheen had een jongerencentrum nog wel eens een negatieve bijklank. Ik ben zelf van een generatie waarin het nog al eens werd gezien als ‘geitenwollen sokken’ en ‘daar zit al het ‘langharig en werkschuw tuig bij elkaar’. Nu denk ik… als alleen die lieve knul, die zich zorgen maakt over zijn moeder, er een fijne plek heeft is dat jongerencentrum al waardevol. Jongerenwerk en jeugdhulp gaat de laatste jaren te veel over de cijfers. Over kosten en rendement. CDA Kamerlid #RenéPeters schrijft en blogt er veel over. Een jongere met een hulpvraag ís geen probleem, maar hééft een probleem. Deze jongere vraagt niet om een casusnummer en ‘tig hulpverleners, maar om een ‘warm bad’. Mensen om zich heen die snappen wat hij of zij nodig heeft. Voor die jongen van 12 is de regel dat kinderen onder de 18 moeten worden ontzien van mantelzorgtaken een ‘papieren tijger’. Die regel is natuurlijk zinvol en belangrijk, maar ontneemt hem niet van de zorgen om zijn moeder. Daarvoor is iets of iemand nodig die hem gewoon een keer over z’n bol aait, zich waardevol laat voelen. De menselijke maat werkt echt. Dat laten vier jonge, enthousiaste mensen je zomaar even op een woensdagavond in september zien.

Voor meer info over MC Uden kijk eens op www.inuje.nl

Maurits van den Bosch, fractievoorzitter CDA Uden