Christa van de Langenberg trekt zich terug uit de fractie van het CDA Uden

Christa maakte het afgelopen jaar als volledig lid deel uit van onze fractie. Christa heeft daarbij laten zien over heel veel kwaliteiten te beschikken. Ze heeft deze ook ingezet in haar rol als fractieondersteuner en burgerraadslid en daarmee een bijdrage geleverd aan ons succes. De afgelopen tijd constateerden we als team echter dat de wederzijdse verwachtingen niet altijd duidelijk genoeg waren of konden worden waargemaakt. De politiek vraagt enerzijds passie en enthousiasme en anderzijds is het soms een ‘stroperig’ geheel en gaat het niet snel genoeg. Bij het zoeken naar die balans constateerden we samen dat een hechte verbinding tussen Christa en de rest van de fractie onvoldoende aanwezig was. Dit heeft ertoe geleid dat Christa zelf heeft aangegeven zich op een andere wijze voor te willen gaan bereiden op een mogelijke (politieke) carrière. Zij zal dan ook per direct de fractie verlaten en terugtreden als commissielid. Wij hebben Christa leren kennen als een ambitieuze en intelligente jonge vrouw, met een groot hart voor de maatschappij en wensen haar dan ook alle succes.

Namens de CDA fractie Uden,


Maurits van den Bosch, voorzitter