Doneer en steun

Doneer en steun CDA Maashorst

Met uw steun kunnen wij onze idealen omzetten in daden. Elk bedrag is welkom.
Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!

U kunt uw bijdrage aan het CDA Maashorst overmaken door een bedrag te storten op bankrekening
NL89 RABO 0151 9490 50
t.a.v. CDA afd. Maashorst, ,
onder vermelding van ’Donatie CDA Maashorst’.

Giften vanaf € 4.500
Het CDA is wettelijk verplicht giften van bedrijven boven de € 4.500,00 openbaar te maken in de financiële verantwoording van het CDA Maashorst.
Aan donaties aan het CDA Maashorst kan geen enkel recht worden ontleend.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.belastingdienst.nl

CDA en ANBI

ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Een gift aan de plaatselijke CDA-afdeling is ook aftrekbaar.  De landelijke ANBI-verklaring geldt voor de Vereniging CDA en dus ook voor alle CDA-geledingen die daarbinnen vallen. De plaatselijke CDA-afdeling valt onder de Vereniging CDA, deze giften zijn dus ook aftrekbaar.

doneren