Grondpolitiek

“Niet alleen de economie en kosten-baten analyses, maar vooral maatschappelijke opgaven bepalen de grondpolitiek. Inwoners vragen om een gemeente die initiatief neemt. De gemeenschap bepaalt het ‘hoe’.”

Afgelopen week nam de fractie van het CDA Uden deel aan een avond over grondpolitiek. Een inspirerende en leerzame bijeenkomst waarin de verschillen werden uitgelegd tussen actieve, faciliterende en passieve grondpolitiek. Wat doet de gemeente met gebouwen en gronden? Laten we het aan ‘de markt’ over of neemt de gemeente zelf initiatief? Aan de hand van drie casussen ontstond een boeiende dialoog tussen de aanwezigen. Wat daarbij opviel was, dat het vaak ging over de vraag: ‘wat mag het kosten?’. Het CDA vindt dat we andere vragen moeten stellen:

  • Wat is de (maatschappelijke) opgave?
  • Wat hebben we er als samenleving voor over?
  • Wat levert het op (vooral maatschappelijk en sociaal)?
  • Hoe betrekken we de inwoners bij de invulling en creëren we draagvlak?
  • Waar worden de inwoners blij van?

Ben je het met deze vragen eens en wil je meedenken en meepraten over die maatschappelijke opgaven? Over het ‘wat’ en het ‘hoe’ in de nieuwe gemeente? Neem dan contact met ons op. De koffie is zo klaar!