Kernenbeleid

Het CDA vindt het belangrijk dat er in de aanloop naar de nieuwe gemeente wordt gewerkt aan maar een gedegen en breed gedragen kernenbeleid. Een kernenbeleid waarin ‘van onderop’ uitgangspunt is en inwoners van de verschillende kernen zoveel mogelijk zeggenschap hebben over hun eigen omgeving. De kracht van de nieuwe gemeente zit in eenheid door diversiteit. Daarvoor is een samenhangend kernenbeleid noodzakelijk.

Daarom stelt de CDA fractie in Uden schriftelijke vragen aan het college van B&W met betrekking tot het standpunt van B&W over het te vormen kernenbeleid en de wijze waarop de inwoners bij de totstandkoming betrokken zullen worden. Wat het CDA betreft mag het beleid vernieuwend en vooruitstrevend zijn en wil hier graag met de raad van gedachten over wisselen.

Hier kunt u de schriftelijke vragen, antwoord van het college en de rondvraag terugvinden.