Meedoen of afhaken?

Wij nodigen je van harte uit om op dinsdagavond 19 oktober mee te praten en mee te denken!

UdenPlusLanderd organiseert met samenwerking van het CDA Uden Landerd een themabijeenkomst over meedoen in de lokale samenleving.

Tijdens deze avond zullen diverse onderwerpen maatschappelijk relevante thema’s behandelen. De entree is gratis en het programma ziet er als volgt uit:

19.00 – 19.25 Laaggeletterdheid: wie het en wat doen we eraan? Prof. Dr. Maurice de Greef, UNESCO Leerstoel volwasseneneducatie
 
19.25 – 20.05 Meedoen van mensen met een handicap. Een probleem? Mieke van Gerwen, Jürgen Minten en Noa de Groot
 
20.10 – 20.35 (Re) integratie. Een plaats op de arbeidsmarkt. Voor iedereen weggelegd? Jeanne van Delst, reïntegratiecoach
 
20.35 – 21.00 Ouderen in de samenleving. Tellen ze nog mee? Prof. Dr. Tinie Kardol, Stichting Actieve Ouderdom 
 
Plaats: Bibliotheek Uden
 
Aanvang: 19.00 uur
 
Einde: circa 21.00 uur