Nieuws

Nieuwsberichten

Opinienota Lokale Inclusie

Opinienota Lokale Inclusie ingediend door de fractie van het CDA ter bespreking in de commissie Samenleving & Bestuur van de gemeente Uden Inleiding Een inclusieve gemeente is een stad of dorp waar iedereen kan meedoen, maakt niet uit wat je leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen zijn. Meedoen op de reguliere school, de…

Lees meer

SCHRIFTELIJKE VRAAG Veilige toegankelijkheid Maashorst via Pnemstraat

CDA Uden ontving signalen van burgers over de verkeerssituatie bij de kruising Rondweg – Industrielaan, Pnemstraat en Bosddreef. De signalen gaan over de bereikbaarheid van De Maashorst en in het bijzonder ‘trekkers’ als het Slingerpad, fietsroutes (knooppunten), ontmoetingspunt sporters nabij Naat Piek, Naat Piek en het Speelbos; Dit zijn de signalen die we ontvangen hebben:…

Lees meer

“Buitengebied Uden juicht: aanleg van glasvezel gaat beginnen”…

Dit is de kop van het nieuwsbericht op de site van DTV. En natuurlijk juicht het CDA mee. Want dit bericht is een bekroning op onze inzet van de afgelopen jaren om snel internet in het buitengebied te laten realiseren. Vlak voor het einde van de vorige bestuursperiode in 2018 werd op initiatief van de…

Lees meer

Grondpolitiek

“Niet alleen de economie en kosten-baten analyses, maar vooral maatschappelijke opgaven bepalen de grondpolitiek. Inwoners vragen om een gemeente die initiatief neemt. De gemeenschap bepaalt het ‘hoe’.” Afgelopen week nam de fractie van het CDA Uden deel aan een avond over grondpolitiek. Een inspirerende en leerzame bijeenkomst waarin de verschillen werden uitgelegd tussen actieve, faciliterende…

Lees meer

Kernenbeleid

Het CDA vindt het belangrijk dat er in de aanloop naar de nieuwe gemeente wordt gewerkt aan maar een gedegen en breed gedragen kernenbeleid. Een kernenbeleid waarin ‘van onderop’ uitgangspunt is en inwoners van de verschillende kernen zoveel mogelijk zeggenschap hebben over hun eigen omgeving. De kracht van de nieuwe gemeente zit in eenheid door…

Lees meer

Schriftelijke vragen Lokale Inclusie Agenda

De CDA Uden fractie heeft het college onlangs vragen gesteld over de Lokale Inclusie Agenda, een verplichting die voortkomt uit de ratificatie van het VN-verdrag handicap. De wens voor inclusiviteit betreft eigenlijk iedereen voor wie het niet vanzelfsprekend is om ‘normaal’ mee te kunnen doen in de maatschappij. Het CDA is van mening dat de…

Lees meer

Woningen voor starters in Volkel

De bouw van de twaalf startertswoningen in de oude bedrijfshal aan de Rudigerstraat in Volkel kan van start. Gemeente Uden heeft afgelopen week officieel vergunning verleend. De initiatiefnemers verwachten dat het nieuwe complex in de zomer volgend jaar kan worden opgeleverd. Wethouder Franko van Lankvelt is blij dat de formele voorbereiding nu ook in orde…

Lees meer

Christa van de Langenberg trekt zich terug uit de fractie van het CDA Uden

Christa maakte het afgelopen jaar als volledig lid deel uit van onze fractie. Christa heeft daarbij laten zien over heel veel kwaliteiten te beschikken. Ze heeft deze ook ingezet in haar rol als fractieondersteuner en burgerraadslid en daarmee een bijdrage geleverd aan ons succes. De afgelopen tijd constateerden we als team echter dat de wederzijdse…

Lees meer

Verkeersknelpunten Odiliapeel aangepakt.

Naar aanleiding van schriftelijke vragen over de realisatie van de verlengde Noordlaan in Odiliapeel is het CDA met verkeerswethouder Ingrid Verkuijlen naar de locatie gegaan om de situatie toe te lichten. De wethouder toonde veel begrip voor de ontstane knelpunten in de kern van Odiliapeel en heeft actie ondernomen om op korte termijn een aantal…

Lees meer

Schriftelijke vragen arbeidsmigranten

Schriftelijke vragen arbeidsmigranten De CDA fractie in Uden stelde het college onlangs schriftelijke vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit naar aanleiding van berichten in de pers over wantoestanden in de regio en het tweede rapport van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. De kern van dat rapport is dat arbeidsmigranten moeten…

Lees meer
  • Volg ons via Social Media