Nieuws

Nieuwsberichten

“Veilig wandelen of fietsen naar Naat Piek of Speelbos? Het College van B&W vindt dat het geen prioriteit heeft.”

Enige tijd geleden stelde het CDA vragen aan het College over het stuk Pnemstraat tot aan de Bosdreef. Een lastig stuk voor fietsers en vooral wandelaars die richting de Maashorst gaan om te sporten en te recreëren. Het CDA wil dat de gemeente in het kader van de verkeersveiligheid en goede toegang een oplossing wordt…

Lees meer about “Veilig wandelen of fietsen naar Naat Piek of Speelbos? Het College van B&W vindt dat het geen prioriteit heeft.”

CDA Uden-Landerd stelt kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vast voor verkiezingen Maashorst i.o.

De leden van het CDA Uden-Landerd hebben tijdens de ALV van 14 juli zowel de kandidatenlijst als het verkiezingsprogramma vastgesteld voor de herindelingsverkiezingen gemeente Maashorst i.o. op 24 november aanstaande. Met deze kandidatenlijst heeft het CDA gekozen voor een brede vertegenwoordiging uit de kernen. Een grote verscheidenheid aan mensen kenmerkt de top 12: ervaring, nieuw…

Lees meer about CDA Uden-Landerd stelt kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vast voor verkiezingen Maashorst i.o.

Uden raakt monumentale Raadhuis als trouwlocatie kwijt: ‘Er moet een oplossing komen’

Ellen Alofs (CDA) en Ingeborg Tros (PvdA) dienden afgelopen donderdagavond 8 juli de Motie Locatie Trouwzaal Maashorst i.o. in. Zij vinden het jammer dat de trouw locatie verdwijnt en dringen aan op een alternatief. ,,Een gemeente moet een trouw locatie hebben. Die zit in de leges die je betaalt voor het sluiten van een huwelijk”, zegt…

Lees meer about Uden raakt monumentale Raadhuis als trouwlocatie kwijt: ‘Er moet een oplossing komen’

Regionale Energietransitie vastgesteld

Op 17 juni heeft de gemeenteraad van Uden het definitieve bod RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) goedgekeurd evenals het zogenoemde beleidskader zon en wind. De RES 1.0 is een strategie waarmee richting wordt gegeven aan de wijze waarop in de regio Noord-Oost Brabant de energievraag op een duurzame manier ingevuld kan worden. Er is veel…

Lees meer about Regionale Energietransitie vastgesteld

CDA blij voor V&K, met nieuwe locatie in Mellepark.

V&K tekende onlangs met trots en veel plezier de huurovereenkomst voor hun sportaccommodatie in het prachtige nieuwe Ontmoetingsplein Mellepark. Juist als CDA zijn we daar superblij mee en trots op en we gunnen V&K van harte een heel mooie toekomst op deze locatie. Want lange tijd vroeg en vocht turnvereniging V&K voor een goede locatie…

Lees meer about CDA blij voor V&K, met nieuwe locatie in Mellepark.

Opinienota Lokale Inclusie

Opinienota Lokale Inclusie ingediend door de fractie van het CDA ter bespreking in de commissie Samenleving & Bestuur van de gemeente Uden Inleiding Een inclusieve gemeente is een stad of dorp waar iedereen kan meedoen, maakt niet uit wat je leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen zijn. Meedoen op de reguliere school, de…

Lees meer about Opinienota Lokale Inclusie

SCHRIFTELIJKE VRAAG Veilige toegankelijkheid Maashorst via Pnemstraat

CDA Uden ontving signalen van burgers over de verkeerssituatie bij de kruising Rondweg – Industrielaan, Pnemstraat en Bosddreef. De signalen gaan over de bereikbaarheid van De Maashorst en in het bijzonder ‘trekkers’ als het Slingerpad, fietsroutes (knooppunten), ontmoetingspunt sporters nabij Naat Piek, Naat Piek en het Speelbos; Dit zijn de signalen die we ontvangen hebben:…

Lees meer about SCHRIFTELIJKE VRAAG Veilige toegankelijkheid Maashorst via Pnemstraat

“Buitengebied Uden juicht: aanleg van glasvezel gaat beginnen”…

Dit is de kop van het nieuwsbericht op de site van DTV. En natuurlijk juicht het CDA mee. Want dit bericht is een bekroning op onze inzet van de afgelopen jaren om snel internet in het buitengebied te laten realiseren. Vlak voor het einde van de vorige bestuursperiode in 2018 werd op initiatief van de…

Lees meer about “Buitengebied Uden juicht: aanleg van glasvezel gaat beginnen”…

Grondpolitiek

“Niet alleen de economie en kosten-baten analyses, maar vooral maatschappelijke opgaven bepalen de grondpolitiek. Inwoners vragen om een gemeente die initiatief neemt. De gemeenschap bepaalt het ‘hoe’.” Afgelopen week nam de fractie van het CDA Uden deel aan een avond over grondpolitiek. Een inspirerende en leerzame bijeenkomst waarin de verschillen werden uitgelegd tussen actieve, faciliterende…

Lees meer about Grondpolitiek

Kernenbeleid

Het CDA vindt het belangrijk dat er in de aanloop naar de nieuwe gemeente wordt gewerkt aan maar een gedegen en breed gedragen kernenbeleid. Een kernenbeleid waarin ‘van onderop’ uitgangspunt is en inwoners van de verschillende kernen zoveel mogelijk zeggenschap hebben over hun eigen omgeving. De kracht van de nieuwe gemeente zit in eenheid door…

Lees meer about Kernenbeleid
  • Volg ons via Social Media