Nieuws

Nieuwsberichten

Christa van de Langenberg trekt zich terug uit de fractie van het CDA Uden

Christa maakte het afgelopen jaar als volledig lid deel uit van onze fractie. Christa heeft daarbij laten zien over heel veel kwaliteiten te beschikken. Ze heeft deze ook ingezet in haar rol als fractieondersteuner en burgerraadslid en daarmee een bijdrage geleverd aan ons succes. De afgelopen tijd constateerden we als team echter dat de wederzijdse…

Verkeersknelpunten Odiliapeel aangepakt.

Naar aanleiding van schriftelijke vragen over de realisatie van de verlengde Noordlaan in Odiliapeel is het CDA met verkeerswethouder Ingrid Verkuijlen naar de locatie gegaan om de situatie toe te lichten. De wethouder toonde veel begrip voor de ontstane knelpunten in de kern van Odiliapeel en heeft actie ondernomen om op korte termijn een aantal…

Schriftelijke vragen arbeidsmigranten

Schriftelijke vragen arbeidsmigranten De CDA fractie in Uden stelde het college onlangs schriftelijke vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit naar aanleiding van berichten in de pers over wantoestanden in de regio en het tweede rapport van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. De kern van dat rapport is dat arbeidsmigranten moeten…

Werkbezoek van kandidaat-kamerlid Inge van Dijk aan Chain Logistics

Zaterdag 6 maart, was onze nummer 4, kandidaat-kamerlid Inge van Dijk op werkbezoek in Uden. Samen met onze lokale kandidaten Christa van den Langenberg en Wethouder Franko van Lankvelt, hebben ze gesproken met Rob Janssen van Chain Logistics over uitdagingen op sociaal domein en mogelijke oplossingen zoals open hiring, waarbij ieder persoon standaard wordt aangekomen.…

Snelfietsroute F264 ‘Duits Lijntje’

In de raadsvergaderingen in Uden en Landerd van 28 januari is raadsbreed een motie van het CDA aangenomen waarmee de haalbaarheid van de snelfietsroute F264 onderzocht kan worden. Een goede oost-west verbinding per fiets, die de lijn volgt van het voormalig Duits Lijntje. Met natuurlijk aandacht voor bescherming van de natuur en aansluiting op de…

Algemene beschouwingen 2021 – 2024

Tijdens de raadsvergadering van 12 nov. a.s zal het college de raad de Programmabegroting 2021-2024 ter vaststelling aan aanbieden. Hiermee geeft de raad het college de opdracht binnen de gestelde kaders en budgetten de opgenomen voornemens te realiseren.De Programmabegroting 2021 – 2024 is te raadplegen via https://financien.uden.nl/2021/programmabegroting/ CDA Uden heeft hier haar algemene beschouwingen op…

Veiligheid Loopkantstraat

Tijdens het bezoek van de CDA fractie aan het MC ,23 sept jl, zijn er verschillende onderwerpen aan de orde gekomen. Een van die onderwerpen is de veiligheid van de oversteek op de loopkantstraat ter hoogte van het MC. Het CDA stelt daarom een vraag aan het college hierover bij monde van Peter van Orsouw.…

Bezoek aan MC Uden

Woensdag 23 sept j.l. brachten we met de CDA fractie een werkbezoek aan MC Uden. Hartelijk ontvangen en gepraat met zowel jongerenwerker als bezoekers. Wat een enthousiaste jongelui! Ze zetten zich met passie in voor de jeugd. Belangenbehartigers, organisatoren en hulpverleners. Bij al die energie kwam voor mij ook een indrukwekkend en zelfs emotioneel moment…

CDA Uden en CDA Landerd samen verder

Tijdens de afzonderlijke ledenvergadering van CDA Uden en CDA Landerd zijn de afdelingen opgeheven. Daarna kwamen de beide afdelingen bij elkaar en hebben samen unaniem de nieuwe afdeling CDA Uden – Landerd vormgegeven. Er is een overgangsbestuur geïnstalleerd onder leiding van oud-burgemeester van Boekel: Driek van der Vondervoort.Hij is voorzitter tot aan de fusie van…

Ministerraad stemt in met de fusie

De Ministerraad stemt in met de fusie tussen de gemeenten Landerd en Uden. De nieuwe gemeente Maashorst weer een stap dichterbij. Het kersverse CDA Uden-Landerd gaat voor een mooie nieuwe gemeente waarin IEDEREEN zich thuisvoelt. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/18/ministerraad-stemt-in-met-vijftal-gemeentelijke-herindelingen

  • Volg ons via Social Media