Nieuws

Nieuwsberichten

Algemene Ledenvergadering Afdeling CDA Uden

Woensdag 16 september vindt de ALV CDA Uden plaats. Aanvang 19.30 uur Heische Tip, Straatsven 4, Zeeland Agenda Opening door de voorzitter van de afdeling CDA Uden.Jaarcijfers per 31-12-2019 en de slotbalans per 15-9-2020 worden ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd. (Penningmeester).Presenteren van de openingsbalans per fusiedatum (Penningmeester).Toelichting aan leden op het overgang protocol en…

Motie geleidelijnen

Tijdens de laatste raadvergadering voor het zomer reces heeft ons fractielid Jurgen minten een motie ingediend om er zeker van te zijn dat er geleidelijnen komen met de herinrichting van de markstraat. Jurgen wilde die zekerheid graag voor het zomerreces geregeld hebben want de gemeenteraad komt in september pas weer voor het eerst bij elkaar…

  • Volg ons via Social Media