Nieuws

Nieuwsberichten

Schriftelijke vragen Lokale Inclusie Agenda

De CDA Uden fractie heeft het college onlangs vragen gesteld over de Lokale Inclusie Agenda, een verplichting die voortkomt uit de ratificatie van het VN-verdrag handicap. De wens voor inclusiviteit betreft eigenlijk iedereen voor wie het niet vanzelfsprekend is om ‘normaal’ mee te kunnen doen in de maatschappij. Het CDA is van mening dat de…

Lees meer about Schriftelijke vragen Lokale Inclusie Agenda

Woningen voor starters in Volkel

De bouw van de twaalf startertswoningen in de oude bedrijfshal aan de Rudigerstraat in Volkel kan van start. Gemeente Uden heeft afgelopen week officieel vergunning verleend. De initiatiefnemers verwachten dat het nieuwe complex in de zomer volgend jaar kan worden opgeleverd. Wethouder Franko van Lankvelt is blij dat de formele voorbereiding nu ook in orde…

Lees meer about Woningen voor starters in Volkel

Christa van de Langenberg trekt zich terug uit de fractie van het CDA Uden

Christa maakte het afgelopen jaar als volledig lid deel uit van onze fractie. Christa heeft daarbij laten zien over heel veel kwaliteiten te beschikken. Ze heeft deze ook ingezet in haar rol als fractieondersteuner en burgerraadslid en daarmee een bijdrage geleverd aan ons succes. De afgelopen tijd constateerden we als team echter dat de wederzijdse…

Lees meer about Christa van de Langenberg trekt zich terug uit de fractie van het CDA Uden

Verkeersknelpunten Odiliapeel aangepakt.

Naar aanleiding van schriftelijke vragen over de realisatie van de verlengde Noordlaan in Odiliapeel is het CDA met verkeerswethouder Ingrid Verkuijlen naar de locatie gegaan om de situatie toe te lichten. De wethouder toonde veel begrip voor de ontstane knelpunten in de kern van Odiliapeel en heeft actie ondernomen om op korte termijn een aantal…

Lees meer about Verkeersknelpunten Odiliapeel aangepakt.

Schriftelijke vragen arbeidsmigranten

Schriftelijke vragen arbeidsmigranten De CDA fractie in Uden stelde het college onlangs schriftelijke vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit naar aanleiding van berichten in de pers over wantoestanden in de regio en het tweede rapport van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. De kern van dat rapport is dat arbeidsmigranten moeten…

Lees meer about Schriftelijke vragen arbeidsmigranten

Werkbezoek van kandidaat-kamerlid Inge van Dijk aan Chain Logistics

Zaterdag 6 maart, was onze nummer 4, kandidaat-kamerlid Inge van Dijk op werkbezoek in Uden. Samen met onze lokale kandidaten Christa van den Langenberg en Wethouder Franko van Lankvelt, hebben ze gesproken met Rob Janssen van Chain Logistics over uitdagingen op sociaal domein en mogelijke oplossingen zoals open hiring, waarbij ieder persoon standaard wordt aangekomen.…

Lees meer about Werkbezoek van kandidaat-kamerlid Inge van Dijk aan Chain Logistics

Snelfietsroute F264 ‘Duits Lijntje’

In de raadsvergaderingen in Uden en Landerd van 28 januari is raadsbreed een motie van het CDA aangenomen waarmee de haalbaarheid van de snelfietsroute F264 onderzocht kan worden. Een goede oost-west verbinding per fiets, die de lijn volgt van het voormalig Duits Lijntje. Met natuurlijk aandacht voor bescherming van de natuur en aansluiting op de…

Lees meer about Snelfietsroute F264 ‘Duits Lijntje’

Algemene beschouwingen 2021 – 2024

Tijdens de raadsvergadering van 12 nov. a.s zal het college de raad de Programmabegroting 2021-2024 ter vaststelling aan aanbieden. Hiermee geeft de raad het college de opdracht binnen de gestelde kaders en budgetten de opgenomen voornemens te realiseren.De Programmabegroting 2021 – 2024 is te raadplegen via https://financien.uden.nl/2021/programmabegroting/ CDA Uden heeft hier haar algemene beschouwingen op…

Lees meer about Algemene beschouwingen 2021 – 2024

Veiligheid Loopkantstraat

Tijdens het bezoek van de CDA fractie aan het MC ,23 sept jl, zijn er verschillende onderwerpen aan de orde gekomen. Een van die onderwerpen is de veiligheid van de oversteek op de loopkantstraat ter hoogte van het MC. Het CDA stelt daarom een vraag aan het college hierover bij monde van Peter van Orsouw.…

Lees meer about Veiligheid Loopkantstraat

Bezoek aan MC Uden

Woensdag 23 sept j.l. brachten we met de CDA fractie een werkbezoek aan MC Uden. Hartelijk ontvangen en gepraat met zowel jongerenwerker als bezoekers. Wat een enthousiaste jongelui! Ze zetten zich met passie in voor de jeugd. Belangenbehartigers, organisatoren en hulpverleners. Bij al die energie kwam voor mij ook een indrukwekkend en zelfs emotioneel moment…

Lees meer about Bezoek aan MC Uden
  • Volg ons via Social Media