Nieuwsbrief CDA Maashorst april 2023

Beste leden,

In de laatste nieuwsbrief in december keek ik met jullie terug op het jaar 2022. Naast de zorg om de oorlog, de gasrekening en de inflatie stak ik ook een kaarsje aan voor onze zieke burgemeester Paul Rüpp. En bij het schrijven van deze nieuwsbrief, nu 4 maanden later zijn de wereldproblemen niet minder geworden. Het land staat op zijn kop na de verkiezingen. En in onze gemeente Maashorst treuren wij om het verlies van onze burgemeester. Het kaarsje heeft hem helaas niet kunnen redden, maar hopelijk heeft het hem en zijn dierbaren wel de steun gegeven in de oneerlijke strijd die hij heeft moeten leveren.
Vele leden waren denk ik wel ergens ooit betrokken in zijn maatschappelijke en politieke carrière. En hoewel Paul groot was in zijn denken, zijn visie en zijn ambitie, heeft hij uiteindelijk in zijn loopbaan gekozen voor zijn eigen dorp Uden, dat inmiddels een echte middelgrote gemeente Maashorst was geworden. Mooi om te zien dat zijn politieke staat van dienst door alle fracties van Maashorst partijloos is gewaardeerd. Iedereen was zo blij dat hij als eerste burgemeester van Maashorst de lijnen en structuur mocht gaan neerzetten. Het CDA Maashorst heeft niet alleen een belangrijk lid verloren, maar door zijn inzet, visie en krachtig CDA geluid ook het voorbeeld van alle lokaal actieve CDA’ers. Namens jullie hebben wij de condoleances overgebracht naar de familie.
Met het huidige politieke landschap in de provincie en Den Haag krijgen wij als CDA er van langs. Het is niet goed gegaan, we krijgen kritiek en moeten constructief gaan nadenken over de toekomst. Wij gaan met onze lokale problematiek en politiek minder over de landelijke aanpak van stikstof, asiel en wonen. En toch zullen wij uiteraard ook lokaal in Maashorst wanneer het deze thema’s raakt, goed moeten luisteren en reageren op de uitwerking van landelijk beleid in onze gemeente. Want los van de huidige discussie over wie aan zet is in Den Haag of juist in Den Bosch: het zal ergens zijn uitwerking krijgen op ons lokale bordje. De boeren en de burgers zijn in beweging gekomen en moeten gezamenlijk dit probleem op lossen.
Het CDA voelt zich thuis tussen deze groepen, kent het platteland, heeft daar een goede inhoudelijke mening over. En toch hebben we dit niet goed kunnen overbrengen in het gepolariseerde debat, waar wij als middenpartij niet de extremen opzoeken. Een goede herstart is nodig en zoekende naar de juiste manier vragen wij jullie met ons mee te denken in de komende tijd. Op themadagen, ALV of gerust rechtstreeks naar onze fractie of bestuursleden. Denk er eens over tijdens de paasdagen want met Pasen komt het licht weer in ons leven, en brengt het een nieuwe fase van hoop en vernieuwing met zich mee.

Willem van Cuijk
Voorzitter CDA Maashorst

Triest
De laatste tijd is er veel gebeurd. Als eerste natuurlijk het trieste nieuws van het overlijden van Paul Rüpp, de burgemeester van Maashorst. Dat hakt er in. In mijn geval was hij natuurlijk directe collega in het college van B&W. Een teamgenoot. Het was een intensieve periode vanaf het moment dat hij ziek werd tot aan zijn uitvaart op zaterdag 1 april. Het college was nauw betrokken en daarvoor zijn we Paul en de familie dank verschuldigd. Het afscheid van het college, de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie, politie, brandweer en de vliegbasis op maandag 27 maart was zoals Paul wilde……alleen had iedereen gehoopt dat hij er bij kon zijn. Dat liep helaas dus anders.De uitvaart was eervol, met veel lof over wat hij voor zovelen heeft betekend.We zullen hem moeten missen.
Met deze opening van mijn bijdrage aan deze nieuwsbrief, wordt het overige eigenlijk zeer relatief.Ons CDA zit in zwaar weer. Een ongekende provinciale verkiezingsuitslag die vele mensen de ogen heeft doen openen. Dit ondanks het vele werk wat vrijwilligers en kandidaten hebben gestoken in de campagne. Het zal anders moeten in de toekomst. Ook het CDA staat voor een stevige uitdaging om de kiezers weer terug te gaan winnen. En dit is een understatement….Ik houd me voor nu maar even vast aan CDA Maashorst want bij ons loopt het inhoudelijk prima. Natuurlijk komen we ook nog voor stevige uitdagingen te staan en loopt misschien nog niet alles zoals we zouden willen. Maar wat ik veel terug hoor is dat we trots mogen zijn op hoe we er, na iets meer dan een jaar na de start van de nieuwe gemeente, voor staan. Daar draagt CDA Maashorst een stevig steentje aan bij.
In mijn eigen portefeuille maken we flinke stappen op het gebied van woningbouw. In 2022 hebben we 253 woningen opgeleverd en dat is net boven het doel in ons bestuursakkoord. Bovendien zijn we, bij meerdere grote plannen, flinke stappen aan het zetten en vele mensen zullen hierdoor op niet al te lange termijn aan een woning kunnen komen.Dat is natuurlijk mooi……Maar tegelijkertijd ook ‘relatief’……

Franko van Lankvelt
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen


Voor ons als CDA staan deze weken en dagen natuurlijk in het teken van het overlijden van onze burgemeester Paul Rüpp. Hoe kort is het geleden dat ik als plaatsvervangend voorzitter van de raad zijn voordracht als onze burgemeester bekend mag maken. Hoe triest dat hij er nu ineens niet meer is.
Ik leerde Paul eigenlijk pas kennen op het moment dat hij waarnemer werd in een turbulente tijd richting en vlak na de fusie van Uden en Landerd. En soms zijn er mensen die maar een heel klein beetje tijd nodig hebben om grote indruk op je te maken. Zo iemand was Paul. Wat mij vooral bij zal blijven is de bijna perfecte balans die hij wist te vinden tussen daadkracht en menselijkheid. Dat liet hij niet alleen zien op bestuurlijk vlak zien (ik denk dan aan de opvang van asielzoekers in ’t Oventje), maar ook in de persoonlijke ontmoetingen. Ontmoetingen met oprechte aandacht, met humor en ja inderdaad soms met een beetje ‘ijdelheid’.
Met deze balans was Paul de belichaming van wat onze partij zou moeten zijn: daadkrachtig en menselijk. We zijn allen zoekend naar het ‘waarom, hoe en wat’ van het CDA. Laten we in die zoektocht nog vaak zijn naam uitspreken. Dank je wel Paul.

Maurits van den Bosch
Fractievoorzitter

Reageren? Mail naar info@cdamaashorst.nl