Onze mensen

Wethouder

Franko

Franko van Lankvelt

Wethouder
06-18 40 95 18

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen:

Taken:

Verantwoordelijk voor de portefeuilles:

  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Bestemmingsplannen
  • Gebiedsontwikkeling/ grondbeleid/ grondbedrijf
  • Vergunningverlening, handhaving RO/ vergunningen
  • Omgevingswet
  • BO MIRT/Leefomgeving, verstedelijkings-, strategie
  • Wonen, incl. huisvesting buitenlandse werknemers / statushouders
  • Supermarktenbeleid

Fractie

Maurits_grijze_achtergrond

Maurits van den Bosch

Fractievoorzitter
06-50 22 70 99
Bern

Bern Derks

Raadslid / Vicefractievoorzitter
06-11 47 79 28
Jurgen

Jürgen Minten

Raadslid
06-51 78 73 98
Noa

Noa de Groot

Raadslid

06-27 10 62 96

Jan

Jan Poels

Raadslid

06-51 30 26 65

Arno

Arno Geurts van Kessel

Burgerraadslid

06-37 11 20 42

Bestuur

Willem

Willem van Cuijk

Voorzitter
06-11 88 69 35
Maarten

Maarten Bongearts

Secretaris
06-41 31 08 18
Koen

Koen Andringa

Penningmeester
06-21 54 02 55
Mirjam 7 (2)

Mirjam de Groot

Bestuurslid
06-13 35 61 43
Ellen

Ellen van den Boogaard

Bestuurslid
06-20 63 40 09
Ruud

Ruud de Louw

Bestuurslid
06-44 69 22 27