Op woensdag 18 mei is onze algemene ledenvergadering weer gehouden en een nieuw bestuur gekozen “Samen bouwen we CDA-Maashorst”

Beste leden van het CDA Maashorst.
 
Op woensdag 18 mei is onze algemene ledenvergadering weer gehouden waar wij gelukkig weer zonder Corona beperkingen bij elkaar konden komen. Met de gezamenlijke leden uit de zes kernen is er teruggeblikt op de verkiezingen, de coalitievorming en het resultaat dat is behaald.  Vanuit ieder zijn of haar invalshoek hebben Maurits van den Bosch als lijstrekker en Mirjam de Groot als campagneteam hierover verantwoording afgelegd aan de leden. Met het behaalde verkiezingsresultaat is een robuust bestuursakkoord 2022-2026 gesmeed. Ondanks dat het CDA-standpunt om de naam vorming van de nieuwe gemeente door burgers te laten kiezen is gesneuveld in de onderhandelingen, zijn onze CDA-beginselen en overige standpunten door onze inbreng goed verwerkt. Franko van Lankveld legde de ledenvergadering uit hoe het college nu samenwerkt, om met het bestuursakkoord in de hand, te besturen in de nieuwe gemeente. Met de nodige vragen en discussies met de leden is vervolgens het huidige politieke landschap besproken. Uit de diverse kernen zijn ook hangende zaken onder de aandacht gebracht bij de aanwezige raadsleden en wethouder. Vanuit de waarden van het CDA en gedachtengoed is hiervoor aandacht gevraagd.
 
In de tweede helft van de avond zijn verengingszaken besproken.

Met dank en waardering voor hun jarenlange inzet is afscheid genomen van de bestuursleden van CDA Landerd en CDA Uden: Leen Tinga, Ruben van Houtum, Christ Diks, Gerard Selten, Ingrid Knap en de interim-voorzitter Driek van de Vondervoort. Ook zijn de vertrekkende raadsleden uit de voormalige gemeenten Uden en Landerd bedankt voor hun jarenlange werk voor het CDA: Peter van Orsouw, Ellen van den Boogaard, Sybren Reitsma en Piet-Hein Jonkergouw.
 
Een nieuw CDA-bestuur is deze avond aangetreden en voorgesteld.

En de ledenvergadering gaf vertrouwen en stemde in om mij jullie nieuwe voorzitter te laten zijn, waarvoor mijn dank. Als trotse nieuwe voorzitter wil ik mijzelf aan jullie voorstellen, voor de leden die niet op de ALV zijn geweest. Ik ben 52 jaar en met mijn vrouw Desirée wonen wij op de Dorshout in Uden, samen met nog twee thuiswonende kinderen. Twee oudere kinderen zijn al uitgevlogen. Nadat wij zo’n 25 jaar lang een varkensboerderij heb gehad, zijn wij hier vorig jaar mee gestopt, omdat ik van mijn hobby brandweer, mijn werk heb gemaakt. Als Officier van Dienst ben ik repressief actief bij de wat grotere incidenten in de regio, maar dagdagelijks ben ik projectleider voor huisvestingsprojecten in vastgoed (brandweerkazernes) van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
 
Met de bestuursleden Mirjam de Groot, Ellen van de Boogaard, Koen Andringa, Maarten Bongaerts, Ruud de Louw en ikzelf als voorzitter, gaan wij samen het CDA-Maashorst inkleuren komende jaren. Het is voor mij een eer om namens de leden het CDA-gedachtengoed te borgen in onze gemeente met de nieuwe en ervaren bestuursleden uit de diverse kernen. Dit willen wij bereiken door enerzijds te luisteren en verbinding te gaan zoeken met de leden, maar anderzijds ook door de verbinding te houden met de raadsleden en wethouder. Voortgangsgesprekken met fractie en wethouder waarin doelen, afspraken, ontwikkelpunten en ambities worden besproken, komen op de planning. Een goede samenwerking tussen partijbestuur en fractie/wethouder maakt ons sterk. Ook de zichtbaarheid van het CDA verdient nog aandacht want wij zijn nog te bescheiden hierin. Willen wij verjongen en groeien, dienen we nu te investeren in verbinding en zichtbaarheid, en met name naar jongeren. Het bestuursakkoord “Samen bouwen we Maashorst”, is ook van toepassing op onze partij: “Samen bouwen we CDA-Maashorst”.
 
Groet,
Willem van Cuijk