Over ons

shutterstock_1381553837

Onze visie

Onze droom is een gezellige gemeente waar we elkaar begroeten, ontmoeten en oprecht belangstelling tonen naar elkaar. Waar iedereen een steentje bijdraagt aan de gemeenschap en ideeën naar voren brengt. Een omgeving waar we prettig wonen en werken met respect voor elkaar en onze omgeving.

Dit doen we door te luisteren, de dialoog aan te gaan en op basis van zo veel mogelijk inzichten en meningen een besluit te nemen. Hierdoor borgen wij de lokale democratie met als resultaat een gemeente met gelukkige inwoners.

Onze missie

CDA Maashorst is een politieke partij die de inwoners uit Uden, Odiliapeel, Volkel, Schaijk, Reek, Zeeland en het Oventje wil helpen en ondersteunen. We zijn er voor inwoners die omkijken naar elkaar en een bijdrage willen leveren aan een goede leefomgeving. We laten de verantwoordelijkheid bij de inwoners en pakken alleen de regie daar waar nodig is. We inventariseren de behoeften van de inwoners, bediscussiëren die, nemen een standpunt in en komen tot een besluit. Democratisch én voortvarend.

Onze kernwaarden zijn:

  • Verwelkoming
  • Verbondenheid
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
shutterstock_181672628