Programma

Ons verkiezingsprogramma in het kort

Blijf bij de kern

BLIJF BIJ DE KERN!

Het CDA Maashorst staat voor een gemeenschap waarin we elkaar begroeten, ontmoeten en oprecht belangstelling tonen naar elkaar. Waar iedereen naar vermogen een steentje bijdraagt en ideeën naar voren brengt. Een omgeving waar we fijn wonen en werken met respect voor elkaar en onze omgeving. Een gemeente waarin inwoners zich gehoord en gezien voelen. Waar bestuur en ambtenaren er zijn om te faciliteren, te helpen en ondersteunen. Waar iedereen zich welkom voelt!

  • We gaan voor een gemeente waarin de inwoners de koers bepalen. Of dat nu in hun eigen wijk of straat is of bij grotere ‘projecten’. Democratie van onderop, waarbij niets hoeft en veel kan. Met veel eigen verantwoordelijkheid voor de inwoners. Daarom maken we samen met de inwoners een goed kernenbeleid, waarbij we kijken naar de rol van initiatiefgroepen en wijk- of dorpsraden. We zetten de belangrijkste maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, ouderenbeleid, economie en energietransitie nog eens goed op een rij en gaan met de inwoners aan de slag om klaar te zijn voor de toekomst. We willen een gemeente waarin dienstbaarheid centraal staat. Waar wordt geluisterd, meegedacht en vooral gekeken naar wat wél kan. Ook zorgen we voor minder bureaucratie. Met onder andere een balie-bouwvergunning waarmee je direct en voor de helft van het geld aan de slag kunt met verbouw- en bouwplannen.
  • De samenleving dat zijn wij! Daarom ruim baan voor de activiteiten in MFA’s en wijkgebouwen. Uden-Zuid krijgt een ‘eigen’ MFA. Meedoen kan en geldt voor iedereen die dat wil. Daar werken we in de gemeente allemaal aan mee. Het lokaal bestuur, college, raad én de organisatie werken collegiaal, doelgericht en met oog en oor voor de inwoners. Grote uitdagingen vragen om samenwerking en dialoog. Daarbij wil het CDA steeds het goede voorbeeld geven. Allereerst door de komende vier jaar te gaan werken vanuit een breed gedragen raadsprogramma. En over breed gedragen gesproken… de nieuwe raad stelt na een degelijke raadpleging van de inwoners de naam van de nieuwe gemeente vast. Maashorst is niet vanzelfsprekend.
  • Er komen meer woningen. Voor starters, voor ouderen, voor elke portemonnee. Naar behoefte en veel minder aan de hand van modellen, staffels en quota. De gemeente stelt zich daarbij aan de hand van actief grondbeleid ook op als initiatiefnemer.
  • Gezondheid is een groot goed. Daar moeten we samen aan werken. We behouden wat goed is, zoals zorgcoöperaties en goede sportfaciliteiten. Jeugdzorg moet beter en anders, namelijk terug naar waar het werkelijk om gaat: positieve aandacht, minder bureaucratie en stoppen met het creëren van de zorgvraag. Gezondheid en welzijn zijn géén verdienmodel!
  • Een goede toekomst valt of staat met een duurzame samenleving. Die kunnen we alleen bereiken door ervoor te zorgen dat iedereen doordrongen is van nut en noodzaak. Kijken vanuit mogelijkheden. Meer zonnepanelen op woningen en bedrijfsgebouwen, minder verstening, meer vergroening.
  • Historie, cultuur en natuur zijn de grondvesten van onze samenleving. Daar moeten we zuinig op zijn. We stellen daarom budget beschikbaar voor herbestemming van kerkgebouwen, ondersteunen (muziek)verenigingen, musea en de lokale omroep. De Maashorst blijft veilig toegankelijk voor alle gebruikers.
  • Ondernemers hebben ruimte en mogelijkheden nodig om te kunnen ondernemen. Daarvoor moet de gemeente goed bereikbaar zijn, met onder andere een nieuwe Oostelijke Rondweg. We werken veel meer vanuit uitgangspunten en afspraken dan vanuit bureaucratische regelgeving. De agrarische sector staat voor grote uitdagingen, die we alleen aankunnen als we samenwerken en creatief zijn. Denken in mogelijkheden is daarbij ons uitgangspunt. Het centrum van Uden blijft dé plaats om te winkelen, te wonen en uit te gaan. Daarin blijven we investeren en tonen we durf en lef bij het aanpakken van lelijke plekken.

Klik op onderstaande link om ons uitgebreide verkiezingsprogramma te bekijken.

Verkiezingsprogramma CDA Uden-Landerd_2022_2026

 

Uitgebreid verkiezingsprogramma

MEEDENKEN ?

Wij willen graag weten wat u en jij belangrijk vinden! Heb je op- of aanmerkingen over ons verkiezingsprogramma, laat het dan weten via ons contactformulier.