Regionale Energietransitie vastgesteld

Op 17 juni heeft de gemeenteraad van Uden het definitieve bod RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) goedgekeurd evenals het zogenoemde beleidskader zon en wind. De RES 1.0 is een strategie waarmee richting wordt gegeven aan de wijze waarop in de regio Noord-Oost Brabant de energievraag op een duurzame manier ingevuld kan worden. Er is veel ‘water door de zee gegaan’ om zover te komen, maar met het nu bestaande kader kunnen we weer een stap verder zetten. Als CDA Uden vinden we dat lokale initiatieven op het gebied van energievoorziening een belangrijke rol moeten kunnen spelen. We hebben hiertoe dan ook een motie ingediend die met brede steun vanuit de raad is aangenomen. Het college komt in het vierde kwartaal van 2021 met een addendum waarmee dit uitgangspunt aan het beleidskader wordt gekoppeld. Doordat innovatie snel gaat wordt het RES 1.0 iedere twee jaar herzien en opnieuw aangeboden in de raden van de regio. Lees hier de RES 1.0 van Noordoost Brabant.