Rondvraag van CDA over leerlingenvervoer

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief ‘Personeelstekort in het

leerlingenvervoer’ en de naderende aanbesteding heeft Noa de Groot namens de CDA fractie de volgende vragen aan het college gesteld tijdens het rondvraag moment in de raadsvergadering van donderdagavond 2 juni.

Vragen:

1. Herkent en onderschrijft de portefeuillehouder de urgentie van een oplossing juist

voor deze doelgroep?

2. Is de portefeuillehouder in contact met de aanbieder over de ontstane situatie en

zo ja met welke frequentie?

3. Welke oplossingen kan de aanbieder op korte termijn structureel bieden?

4. Worden bij de komende aanbestedingsprocedure eisen gesteld met betrekking

tot flexibiliteit en probleemoplossend vermogen van de aanbieder?

5. Zijn de uitkomsten van evaluaties van prestatieafspraken uit het verleden een

gunningscriterium bij de nieuwe aanbestedingsprocedure?

Lees hier de volledige rondvraag