SCHRIFTELIJKE VRAAG ‘Energie opwek op defensieterreinen(OER)’

Namens het CDA Maashorst heeft Jürgen Minten vragen gesteld over het programma Opwekken Energie Rijksvastgoed (OER).

In het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) verkennen we waar en hoe we met steun van de omgeving grootschalig energie kunnen opwekken op Rijksgronden. Het programma treft de voorbereidingen voor daadwerkelijke realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars. Doel van programma OER is om de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES) te ondersteunen en meters te maken om de klimaatdoelen te halen.  

Jürgen vraagt wat de mogelijkheden hiervoor zijn binnen de gemeente Maashorst en dan met name op vliegbasis Volkel.

Het CDA Maashorst heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Is de portefeuillehouder bekend met het programma OER?
  2. Zo ja, wat is de reden dat de 2 defensie terreinen in Maashorst niet opgenomen zijn in het programma OER ?
  3. Wat gaat de portefeuillehouder ondernemen om er voor te zorgen dat de defensieterreinen binnen onze gemeente alsnog meegenomen worden in het programma OER?  
  4. Indien er gegronde redenen zijn om de gebieden niet op te nemen, in hoeverre kan de wethouder dan namens de gemeente Maashorst eigenstandig afspraken maken met de bases om duurzaamheidsmaatregelen te nemen ? 

Lees hier de volledige schriftelijke vraag.