SCHRIFTELIJKE VRAAG ‘Kermis in de dorpen’

‘De betaalbaarheid van de kermis moet ook in relatie worden gezien tot aantrekkelijkheid van de gemeente Maashorst in het algemeen en kleine kernen in het bijzonder’ volgens Maurits van den Bosch

Daarom heeft CDA Maashorst de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Welke afspraken bestaan op dit moment met betrekking tot standplaats- en andere tarieven/leges, alsmede tariefsbepaling (ritprijs) voor kermisexploitanten in de gehele gemeente Maashorst?

2. Indien hier nog geen gelijkluidende afspraken over bestaan, wanneer vindt dan harmonisatie van deze afspraken plaats?

3. Zijn de bestaande afspraken voldoende toereikend om ervoor te zorgen dat de ritprijzen niet zullen te hoeven verhoogd?

4. Welke mogelijkheden (economisch en juridisch) heeft de gemeente om er vooral in de dorpen voor te zorgen dat kermissen voor iedereen betaalbaar blijven?

5. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om met de kermisexploitanten afspraken te maken over ritprijzen?

6. Heeft het College de mogelijkheid om met de kermisexploitanten die deelnemen aan de kermissen in de kernen Schaijk, Reek, Zeeland, Volkel en Odiliapeel afwijkende afspraken te maken ten opzichte van de kern Uden met betrekking tot standplaatstarieven en ritprijzen? En zo ja, bent u daartoe bereid?

Lees hier de volledige schriftelijke vraag