SCHRIFTELIJKE VRAAG Veilige toegankelijkheid Maashorst via Pnemstraat

CDA Uden ontving signalen van burgers over de verkeerssituatie bij de kruising Rondweg – Industrielaan, Pnemstraat en Bosddreef. De signalen gaan over de bereikbaarheid van De Maashorst en in het bijzonder ‘trekkers’ als het Slingerpad, fietsroutes (knooppunten), ontmoetingspunt sporters nabij Naat Piek, Naat Piek en het Speelbos;

Dit zijn de signalen die we ontvangen hebben:

  • er op de Pnemstraat regelmatig ongewenste en zelfs onveilige situaties ontstaan voor voetgangers en fietsers doordat de route voor fietsers en vooral voetgangers, via de kruising Rondweg – Industrielaan, Pnemstraat en Bosddreef richting voornoemde Maashorst veel wordt gebruikt door zowel autoverkeer, fietsers als voetgangers;
  • de oversteek vanuit de Industrielaan richting de Pnemstraat is ingericht op doorgaand auto- fiets- én voetgangersverkeer (zie foto 1 );
  • met name de Pnemstraat niet is ingericht op veilige doorgang door middel van alle vervoerswijzen (zie foto 2);
  • op de hoek van de Pnemstraat en Bosdreef ‘vanuit het niets’ en semi-verhard voetpad is aangelegd (zie foto3);

naar aanleiding hiervan stelt de fractie van het CDA Uden de volgende vragen aan het college :

  1. Is het college bekend met de situatie op deze doorgangsroute voor toeristisch-recreatief verkeer, zowel per auto, op de fiets en te voet?
  2. Is het college het met de fractie van het CDA eens, dat het hier een belangrijke toegangsroute betreft naar een poort van de Maashorst waar natuur, cultuur en recreatie samen komen?
  3. Is het college met de fractie van het CDA van mening dat de hier beschreven verkeerssituatie niet in overeenstemming is met het in het GVVP 2015 – 2030 vastgestelde beleid ten aanzien van fiets- en voetgangersverkeer en verkeersveiligheid? Zo nee, waarom niet?
  4. Zijn er reeds verzoeken of meldingen van inwoners c.q. gebruikers geweest met betrekking tot de verkeerssituatie ter plaatse (gevoel van onveiligheid, onveilige situaties) en op welke wijze is daarop gereageerd?
  5. Is het college bereid om de mogelijkheden voor het verbeteren van de verkeerssituatie ter plaatse te onderzoeken en nog dit jaar met een plan van aanpak naar de raad te komen?

Hier vindt u de volledige schriftelijke vraag