Schriftelijke vragen Lokale Inclusie Agenda

De CDA Uden fractie heeft het college onlangs vragen gesteld over de Lokale Inclusie Agenda, een verplichting die voortkomt uit de ratificatie van het VN-verdrag handicap. De wens voor inclusiviteit betreft eigenlijk iedereen voor wie het niet vanzelfsprekend is om ‘normaal’ mee te kunnen doen in de maatschappij. Het CDA is van mening dat de gemeente Uden ondanks eerdere toezeggingen van het college, onvoldoende werk maakt van échte inclusie. Ook vindt het CDA dat de termen die gebruikt worden verwarrend zijn en de spreekwoordelijke lading niet dekken. “De beantwoording door het college is wat ons betreft onvoldoende; er wordt eigenlijk alleen gekeken naar mensen met een handicap”, vindt woordvoerder Jürgen Minten. Daarom heeft hij naar aanleiding hiervan in de commissie Samenleving & Bestuur een rondvraag gesteld en aangekondigd het onderwerp snel opnieuw te willen agenderen.

Hier kunt u de schriftelijke vragen, antwoord van het college en de rondvraag terugvinden.