Sybren Reitsma

355_sybren_reitsma

Sybren Reitsma

Goede kwaliteit nu en in de toekomst voor mens en planeet.

Wat zijn je persoonlijke drijfveren in het dagelijks leven?
Op één staat bij mij het streven naar goede kwaliteit nu en in de toekomst voor mens en planeet. Door goed gebruik te maken van de mogelijkheden en verspilling en vervuiling te vermijden. Het zorgen voor goede omstandigheden waarin mensen vrij kunnen zijn, maar wel met de overheid als vangnet. Ik wil me inzetten voor een maatschappij waarin mensen oog hebben voor elkaar.

Raadslidmaatschap: verleiding of vrije keuze?
Mijn raadslidmaatschap is voortgekomen uit een tamelijk dringende verleiding om een vacature op te vullen. Daarnaast is de keuze wel beïnvloed door de mogelijkheden van persoonlijke ontwikkeling. Het raadswerk is niet alleen heel interessant, maar biedt ook de mogelijkheid om bezig te zijn met totaal andere onderwerpen dan in mijn reguliere werk.

Welke onderwerpen liggen je na aan het hart?
De meeste passie heb ik voor ruimtelijke ordening, inclusief natuur en landbouw. Ander interessante onderwerpen zijn voor mij energie-transitie en economie. Bij dat laatste ook bijvoorbeeld de exploitatie van dorpshuizen.