“Veilig wandelen of fietsen naar Naat Piek of Speelbos? Het College van B&W vindt dat het geen prioriteit heeft.”

Enige tijd geleden stelde het CDA vragen aan het College over het stuk Pnemstraat tot aan de Bosdreef. Een lastig stuk voor fietsers en vooral wandelaars die richting de Maashorst gaan om te sporten en te recreëren. Het CDA wil dat de gemeente in het kader van de verkeersveiligheid en goede toegang een oplossing wordt gevonden voor deze weg. Wel een wandelpad op de Bosdreef, maar om daar te komen moet je de berm in springen voor auto’s. Erg onlogisch! Het college denkt daar echter anders over en schrijft: “[…] melden wij u in dit verband dat de PNEM-straat/Bosdreef niet uit de verkeersveiligheidsanalyse naar voren is gekomen. Voor ons is er dan ook geen directe aanleiding om de situatie hier ter plaatse te wijzigen, temeer ook daar er van een recreatieve poort nog geen sprake is.” Veilig wandelen vanuit Uden-Oost naar bijvoorbeeld Naat Piek of het Speelbos is blijkbaar geen prioriteit voor het Udense College. Volgens het CDA een gemiste kans.

Klik hier voor de volledige beantwoording van de schriftelijke vraag