Veiligheid Loopkantstraat

Tijdens het bezoek van de CDA fractie aan het MC ,23 sept jl, zijn er verschillende onderwerpen aan de orde gekomen. Een van die onderwerpen is de veiligheid van de oversteek op de loopkantstraat ter hoogte van het MC. Het CDA stelt daarom een vraag aan het college hierover bij monde van Peter van Orsouw.

Onderwerp: Verkeersveiligheid MC oversteek Loopkantstraat

Het MC zit sinds 2013 op de Loopkantstraat in Uden. Een prachtige, ruime locatie aan de rand van het centrum, waar wekelijks 300 tot 400 jongeren samenkomen voor ontmoeting, sport en recreatie. In 2019 ontving MC 12.000 jongeren, waarvan 64% met een leeftijd onder de 18 jaar. De meeste verkeersbewegingen van en naar het MC zijn bij opening en sluiting van de locatie.

Een minpunt van deze locatie is de verkeersveiligheid. De Loopkantstraat is een drukke industrieweg en veel auto’s passeren het MC met flinke snelheid. Hoewel de toegestane snelheid 50 km per uur is, nodigt de weg, ‘s avond in het bijzonder, uit tot harder rijden. Daarnaast zit er een flauwe bocht in de weg, waardoor er vanaf de oprit van het MC weinig zicht is op aankomend verkeer. Er mag van geluk gesproken worden dat hier nog geen (serieuze) ongelukken zijn voorgevallen.

In het verleden zijn de varkensruggen langs het fietspad op de plek van het MC verwijderd, zodat de oversteek sneller gemaakt kan worden, echter is de praktische situatie zo, dat als jongeren met vaart de weg oversteken, ze de bocht nauwelijks kunnen maken.

Overwegingen:

Volgens het coalitie programma willen we de Verkeersveiligheid verbeteren. We willen een fietsvriendelijke gemeente zijn, onveilige situaties voorkomen en de verkeersveiligheid verhogen.

Vragen:

  1. Hoe beoordeelt het college de verkeersveiligheid op deze locatie?
  2.  Zijn verkeersremmende maatregelen (lees ook handhaving maximum snelheid) mogelijk waarmee de oversteek ter plaatse veiliger kan worden gemaakt?