Verkeersknelpunten Odiliapeel aangepakt.

Naar aanleiding van schriftelijke vragen over de realisatie van de verlengde Noordlaan in Odiliapeel is het CDA met verkeerswethouder Ingrid Verkuijlen naar de locatie gegaan om de situatie toe te lichten. De wethouder toonde veel begrip voor de ontstane knelpunten in de kern van Odiliapeel en heeft actie ondernomen om op korte termijn een aantal knelpunten op te lossen.

Quick Wins:

  • Verbeterde bewegwijzering van de transportroute vanuit de Noordlaan richting de A50.
  • Verbodsbord vrachtverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer) ten oosten en ten westen van het Terraveenplein.
  • Vaststellen Verkeersbesluit met betrekking tot dit verbod.
    (Dit wordt opgenomen in data waaruit digitale routekaarten hun informatie halen met als resultaat dat bij het updaten van de navigatie deze informatie doorgevoerd is.)

Het CDA Uden-Landerd pakt concrete zaken op en gaat er mee aan de slag. Met resultaat!

Het verkeersbesluit is terug te vinden op: Staatscourant 2021, 1709 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

De schriftelijke vragen van het CDA Uden vind je hier.

Foto: Hans van Alebeek