CDA blij voor V&K, met nieuwe locatie in Mellepark.

V&K tekende onlangs met trots en veel plezier de huurovereenkomst voor hun sportaccommodatie in het prachtige nieuwe Ontmoetingsplein Mellepark. Juist als CDA zijn we daar superblij mee en trots op en we gunnen V&K van harte een heel mooie toekomst op deze locatie.

Want lange tijd vroeg en vocht turnvereniging V&K voor een goede locatie voor hun sportbeoefening. Het CDA vroeg in hun, samen met de SP ingediende, motie van 9 november 2017 onder andere al om binnen om “binnen de huidige planontwikkelingen in Uden-oost nadrukkelijk te onderzoeken of er een sporthal gerealiseerd kan worden die zowel geschikt is voor trainingen en wedstrijden van binnensportverenigingen, zoals o.a. turnvereniging V&K, en tevens geschikt is voor bewegingsonderwijs van (basis)scholen”.  Helaas stemden alle andere partijen uit de toenmalige raad tegen deze motie. In het DTV verkiezingsdebat in maart 2018 hield lijsttrekker Maurits van den Bosch een vlammend betoog voor V&K (https://dtvnieuws.nl/televisie/gemist/dtv-debat/5fef6c48-8d31-468b-beb4-0d4df1ef9598/politiek-lijsttrekkersdebat-2018-uden )  “We moeten nu echt iets voor V&K gaan doen. Ze voelen zich keer op keer opzij gezet.” Na de verkiezingen konden we dit onderwerp tijdens de coalitieonderhandelingen weer stevig op de agenda zetten en kwam het verlossende woord voor V&K.

Een trotse en voor Uden zo belangrijke binnensportvereniging krijgt zo de waardering en mogelijkheden die ze verdient!